(06) 1812 7742 info@MediationWerkt.nl

WETSONTWERP BEVORDERING MEDIATION

Vorige week dinsdag, op 20 september kwamen we met zo’n 110 mediators bij elkaar om het wetsontwerp Bevordering Mediation te bespreken. Doel van dit wetsontwerp was, het op de kaart zetten van Mediation, door Mediation aan te wijzen als eerste buitengerechtelijk middel om conflicten te beslechten en het reguleren van de kwaliteit van mediators.

Het lijkt erop dat de nieuwe beroepsgroep van Mediators botst met de bestaande gevestigde orde, want intussen is het wetsontwerp verworden tot een wet waarin met name de registratie van mediators wordt vastgelegd, met als doel de kwaliteit van deze nieuwe ‘beëdigde’ mediators te waarborgen. Het deel over de bevordering van Mediation is ver te zoeken en de vraag is of we er behoefte aan hebben om kwaliteitseisen wettelijk vast te leggen; mediators hebben zich namelijk ook zonder deze wet al georganiseerd. Velen van hen hebben zich bijvoorbeeld aangesloten bij het register van de MfN dat al hoge kwaliteitsnormen hanteert. 

Tijdens deze consultatie-bijeenkomst hebben wij ons uitgesproken over onze wens, dat stimulering door de overheid bij voorkeur door het aanwijzen van Mediation als eerste keuze voor geschillenbeslechting, maar anders door actieve campagnes ter bevordering van de bekendheid van het inzetten van Mediation als geschillenbeslechtingsmogelijkheid, voorwaarde is voor onze steun aan het wetsontwerp. Ook aansluiting bij het reeds bestaande kwaliteitsregime heeft onze voorkeur.

Als (register-)mediators helpen we graag mensen bij het onderling op te lossen van hun geschillen en zijn we ervan overtuigd dat Mediation geprobeerd moet worden voordat er een beroep op het rechtssysteem gedaan wordt, maar we hebben hulp van de overheid nodig om het publiek bekend te maken met de mogelijkheid van Mediation. Dus duimen dat onze aanbevelingen overgenomen zullen worden!