(06) 1812 7742 info@MediationWerkt.nl

MediationWerkt helpt u om te Scheiden in Amersfoort en omgeving

Voor al uw vragen over Mediation en Scheiden

 

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Soms willen beiden scheiden, soms neemt de een het initiatief en moet de ander achter de feiten aanhollen. Als je in zo’n situatie zit heb je veel vragen en omdat MediationWerkt je graag helpt kun je hieronder antwoorden vinden. Zit het juiste informatie er niet bij, neem dan even vrijblijvend contact op, dan kijk ik of ik je telefonisch/via mail kan helpen.

Voordelen van Mediation

scheiden amersfoort

 

 • bij Mediation blijf je zelf baas over de afspraken
 • met Mediation kun je met respect voor elkaar scheiden
 • bij Mediation werk je samen aan de scheiding en staan de kinderen centraal
 • de mediator zorgt ervoor dat jullie beiden evenveel aan bod komen
 • met Mediation leg je een stevige basis om in de toekomst als ex-partners en evt als co-ouders met elkaar om te gaan
 • Mediation is veel sneller dan scheiden via advocaten
 • Mediation is veel goedkoper dan scheiden met één en zeker met twee advocaten
 • afspraken gemaakt in Mediation zijn houdbaarder en beter uitvoerbaar
 • Mediation is laagdrempelig; de mediator is makkelijk bereikbaar en zelfs ’s avonds beschikbaar
 • Lees meer >
Voordelen van MediationWerkt?

MediationWerkt

 

 

 

 • laagdrempelige, professionele en betrokken mediator
 • mediator met specialisatie voor Family Mediation
 • overzichtelijk en duidelijk stappenplan waarin ruimte is voor jullie eigen ideeën
 • indien nodig kunnen berekeningen voor alimentatie gemaakt worden
 • afspraak op korte termijn mogelijk, ook ’s avonds
 • mediator kan naar uw huis komen voor een afspraak
 • indien je hiervoor in aanmerking komt werkt MediationWerkt met toevoeging en betaalt u slechts een kleine eigen bijdrage
 • MediationWerkt verzorgt de scheiding van A tot Z
 • Lees meer >
 • Ik wil graag een gratis gesprek met MediationWerkt >
Wat is Mediation?
 • een vorm van bemiddeling bij conflict, zoals scheiding
 • onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige mediator
 • de mediator begeleidt het proces
 • de partijen bepalen zelf òf, en wèlke afspraken gemaakt worden
 • er is dus niemand die je oplegt hoe de scheiding geregeld moet worden: je bent zelf baas over de uitkomst
 • je begint er vrijwillig aan en kunt er ook weer mee stoppen als het niet lukt om in goed overleg tot afspraken te komen
 • het proces is vertrouwelijk
 • Lees meer >

Wat is het verschil met scheiden met advocaat?

Als partijen verwachten dat er onenigheid ontstaat of er al onenigheid is, hebben partijen de keuze tussen een mediator of een advocaat inschakelen. Deze keuze zal het vervolg meestal sterk beïnvloeden, want

 • een advocaat  is meestal belangenbehartiger van één van de partijen
 • een advocaat is doorgaans meer getraind in oplossingen die passen binnen de regels
 • een mediator is meer getraind in partijen helpen naar het zoeken naar oplossingen die passen bij partijen zelf
 • een Mediation is goedkoper (uurtarief van 1 advocaat is al gauw €400,-. Het uurtarief mediator €160,-)
 • een Mediation is sneller (gemiddeld zo’n 4-6 gesprekken, die evt. snel na elkaar gepland kunnen worden)
 • een juridische procedure neemt veel tijd in beslag. zowel in het voortraject waar brieven van de ene naar de andere advocaat worden gestuurd, als de rechtszaak zelf
 • in een juridische procedure met advocaten als belangenbehartigers komen de partijen tegenover elkaar te staan
 • in een Mediation worden partijen gestimuleerd om als volwassenen op respectvolle manier uit elkaar te gaan op een manier die voor beiden acceptabel is
 • het spreekt voor zich dat het voor kinderen afschuwelijk is als hun ouders tegen elkaar procederen
 • in een rechtszaak beslist de rechter uiteindelijk hoe de scheiding geregeld wordt
 • in een Mediation bepalen partijen wat zij willen afspreken
 • het ligt meer voor de hand om eerst Mediation te proberen, maar lukt het niet dan ligt de weg naar de rechter altijd nog vrij
 • Ik kies voor Mediation ! Voor een gratis eerste gesprek KLIK HIER

Wat moet er geregeld worden als je gaat scheiden?
 • als er kinderen zijn moet er een Ouderschapsplan gemaakt worden
 • in dit Ouderschapsplan staan de afspraken over de kinderen
 • verplicht in een Ouderschapsplan:
  – verdeling van de zorg- en opvoedtaken,
  – de verstrekking van informatie over de persoon het vermogen van het kind
  – en de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van het kind
 • kinderen vanaf 12 jaar worden gehoord door de rechter, maar middels een verklaring kunnen zij hiervan afzien
 • je maakt afspraken met je partner over het huis waar jullie wonen
 • je maakt afspraken over de verdeling van spullen
 • je maakt afspraken over pensioen
 • je maakt afspraken over alimentatie
 • alle afspraken worden opgenomen in een Echtscheidingsconvenant
 • als je gehuwd bent moet je via de rechter scheiden
 • als je geregistreerd partner bent met kinderen, dan moet je via de rechter scheiden
 • het echtscheidingsverzoek moet door een advocaat bij de Rechtbank ingediend worden
 • na 4-6 weken komt de beslissing van de rechter (een ‘beschikking’)
 • als je dan een Akte van Berusting tekent, stem je ermee in dat je akkoord gaat met de beslissing van de rechter om de scheiding uit te spreken (hiermee sluit je hoger beroep dus uit en hoef je de beroepstermijn niet af te wachten)
 • nadat de Akte van Berusting aan het Hof is gestuurd ontvangt de advocaat een verklaring en die wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken
 • en met die inschrijving ben je officieel gescheiden
 • Lees meer >

Waar moet ik afspraken over maken?
 • over het huis moet je samen afspraken maken
 • soms wil iemand blijven, dan moet bekeken worden of dit financieel kan
 • dit betekent vaak gesprekken voeren met de bank (over hypotheek/lening/etc)
 • vaak moet er voor tijdelijke woonruimte gezorgd worden
 • ouders zijn verplicht financieel voor hun kinderen te zorgen tot hun 21ste jaar
 • kinderalimentatie is zelf te bepalen maar het uitgangspunt is dat de kinderen er qua levensstandaard niet op achteruit mogen gaan
 • aangezien er ook een wettelijke onderhoudsplicht bestaat voor ex-echtgenoten/geregistreerde partner moet vaak ook een partneralimentatie betaald worden
 • deze onderhoudsplicht tot het betalen van alimentatie geldt 12 jaar
 • er zijn wettelijke maatstaven voor het vaststellen van het bedrag van de alimentatie, maar het is ook vrij overeen te komen
 • partners hebben een wettelijk recht op elkaars -tijdens het huwelijk opgebouwde- pensioen, maar je mag hiervan afzien
 • het staat jullie vrij om je vermogen te verdelen zoals jullie dat willen, maar let op want de fiscus kan overbedeling zien als schenking
 • verzekeringen en bankrekeningen moeten worden verdeeld of opgezegd
 • Lees meer >

Neem vandaag nog contact op voor een kennismakingsgesprek, MediationWerkt is u graag van dienst in Amersfoort en omgeving

Wonen jullie in de regio Amersfoort en willen jullie de scheiden, dan is MediationWerkt hèt Mediation kantoor voor jullie. MedationWerkt komt desgewenst bij jullie langs (ook in de avonduren) om jullie scheiding voortvarend en professioneel te regelen.

Ja, ik wil graag een gratis kennismakingsgesprek >