(06) 1812 7742 info@MediationWerkt.nl

Mediation & Meer - algemene artikelen

communicatie_muur1Communicatie muur

o.b.v. Derveaux en Desadeleer, Mediation.nl

Wij communiceren niet altijd zo eenvoudig als we zelf denken. Een “heldere” boodschap wordt door de ander heel anders opgevat dan hij bedoeld is. Uit de leer van de communicatiemuur (Derveaux, De Sadeleer, 1993) blijkt dat er 5 niveaus zijn, waarbij communicatie verstoord kan raken. De ruis op de lijn, zorgt dat de ander niet zo reageert als we zelf verwachten.

 

Bedoeld > gezegd

Wat men bedoelt en wat men zegt is niet altijd hetzelfde. Hoe vaak hoor je niet iemand zeggen: “Dat bedoelde ik helemaal niet”. Tussen gedachten en woorden zit soms verschil. Onzorgvuldig formuleren, met de gedachten ergens anders zitten, of ongelukkige woordkeus maakt het eenvoudig om een misverstand te hebben.

Gezegd > gehoord

Hetgeen iemand zegt en wat de ander hoort kan verschillen. Een klein woordje verkeerd verstaan kan grote gevolgen voor de communicatie hebben. Denk maar eens aan iets / niets, iemand / niemand of een / geen. Een rumoerige omgeving, een gehoorprobleem of afgeleid zijn is al voldoende om iets anders te horen.

Gehoord > begrepen

Als iemand de exacte woorden heeft verstaan zoals de ander deze heeft bedoeld en uitgesproken, betekent dit nog niet dat hij deze op dezelfde wijze begrijpt. Bedoelt iemand met “dat ding in de keuken” de vaatwasser? De oven? Of nog iets anders. Door het gebruik van containerbegrippen (ding), vaag woordgebruik of jargon ontstaan er misverstanden in communicatie.

Begrepen > akkoord

Zelfs als de ander begrijpt wat je bedoelt, betekent het nog niet dat hij er mee akkoord is. Een bod voor kennisgeving aannemen, betekent niet dat het bod ook aanvaard is, ook al heeft de ander precies begrepen wat het bod inhoudt.

Akkoord > gedaan

Als je akkoord bent, verwacht je dat er ook daadwerkelijk naar gehandeld wordt. Misschien is dit helemaal niet mogelijk. Bijvoorbeeld een oude man die gevraagd wordt op te staan. Als hij blijft zitten kan dit bijvoorbeeld liggen aan het feit dat hij zonder hulp niet op kan staan.

 

Terug naar Mediation & Meer