(06) 1812 7742 info@MediationWerkt.nl

Wie is MediationWerkt?

MEDIATION WERKT

Mediation werkt ! Ja inderdaad, uit veel onderzoek blijkt dat Mediation werkt. Zo’n 60-80% van de Mediations eindigen met een vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken tussen partijen worden vastgelegd. Dat zijn hele mooie cijfers, maar dit betekent niet dat Mediation een wondermiddel is. Er moet wel gewerkt worden. Partijen moeten bereid zijn zich in te zetten om samen met de Mediator aan de slag te gaan om een oplossing in hun kwestie te vinden.

 

MISSIE MediationWerkt

MediationWerkt wil mensen helpen hun conflicten aan te pakken, met een oplossingsgerichte aanpak en met respect voor wederzijdse belangen.

Oplossingsgericht, omdat het mooi is dat problemen besproken kunnen worden, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat het probleem verholpen wordt.

Met respect voor wederzijdse belangen, omdat oplossingen in de praktijk alleen uitvoerbaar en op de langere termijn houdbaar zijn als de oplossing recht doet aan de belangen van alle partijen.

 

MEDIATOR

mediation werkt

mr way ying lee registermediator mediationwerkt

Mr. Way Ying Lee is juriste, MfN-registermediator en geaccrediteerd Family-Mediator. Zij is opgeleid en werkzaam geweest als juriste en later ook als (interim-) manager, waarbij zij veel ervaring heeft opgedaan in de juridische en ’traditionele’ wijze van conflictsbemiddeling, met name op het gebied van erfrecht, verkeersrecht, bouwrecht, arbeidsrecht en contractenrecht.

Inmiddels is zij actief als Mediator en een warm pleitbezorger van Mediation, aangezien zij van mening is dat het altijd te verkiezen is dat partijen baas blijven over hun geschil en m.n. van de wijze waarop zij hun conflict willen beslechten. Met haar zult u een laagdrempelige, professionele en betrokken Mediator krijgen, die u vaardig door het Mediationproces heen zal loodsen.

Naast haar werk als Mediator is Way Ying actief als vrijwillige buurtbemiddelaar in Almere en SchuldHulpMaatje in Hilversum & de gemeente Gooise Meren.

 

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK:  Klik hier

Bedrijfsgegevens van MediationWerkt

MfN-registermeditor code M13759

KvK-nummer: 64493628

Bank: NL82 INGB 06 5060 6159

email: info@mediationwerkt.nl

telefoon: (06) 1812 7742