(06) 1812 7742 info@MediationWerkt.nl

De Vrije Universiteit Amsterdam vestigt als eerste universiteit in Nederland een bijzondere leerstoel Mediation. De leerstoel wordt ondergebracht bij de juridische faculteit.

Deze unieke leerstoel vormt het sluitstuk van de innovatieve afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, en versterkt het onderzoek naar de vele recente vernieuwingen in rechtspraak en conflicthantering.

Lees hier meer over dit bericht