(06) 1812 7742 info@MediationWerkt.nl

Wat is Mediation?

KENMERKEN VAN MEDIATION

Een Mediation is een confictsbemiddeling onder begeleiding van een Mediator. De Mediator is onpartijdig (is niet voor de een noch voor de andere partij) en staat neutraal ten opzichte van het conflict en de uitkomst.

De Mediation vindt plaats in een vertrouwelijke omgeving waar beide partijen vrijuit kunnen spreken over hetgeen hen dwars zit of waarover ze zich zorgen maken en in alle rust en vertrouwelijkheid kunnen meedenken over mogelijke oplossingen. Zowel partijen als de Mediator spreken af, dat alles wat tijdens de Mediation besproken wordt binnenskamers blijft.

Verder is het van het grootste belang dat de partijen autonoom zijn. Dat houdt in, dat partijen eigenaar zijn van het probleem en de oplossing; zij bepalen uiteindelijk of en vooral hoe een conflict opgelost wordt. Er is geen ‘scheidsrechter’ die bepaalt hoe het verder moet.mediation werktscheidingsmediation

Partijen nemen vrijwillig deel aan de Mediation. Dat betekent ook, dat het partijen vrij staat te stoppen met de Mediation als zij er geen heil meer in zien. Gedurende de Mediation kunnen afspraken gemaakt worden over (deel)kwesties, maar pas als een overeenkomst getekend wordt, is die afspraak bindend.

 

 

HOE LANG DUURT MEDIATION?

Een gemiddelde Mediation bestaat uit zo’n 4 tot 6 bijeenkomsten van 1,5 à 2 uur. Het begint met een kennismakings-/intake gesprek en eindigt met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken vastgelegd worden.

 

WAT KOST EEN MEDIATION?

MediationWerkt is voor scheidingsmediations aangesloten bij Resolve Scheidingsbemiddeling. Resolve werkt met vaste tarief afspraken. Klik voor meer informatie over Resolve op deze link.

Voor andere mediations bedraagt het uurtarief € 160, (excl. BTW). In de meeste gevallen wordt dit bedrag door partijen gelijkelijk gedeeld. Als partijen in aanmerking komen voor een toevoeging (aan te vragen via de Raad voor rechtsbijstand), betalen zij slechts een eigen bijdrage van €53 of €105 (afhankelijk van het inkomen).

Eventuele overige kosten:

  • advocaatkosten/griffierechten indien gerechtelijke uitspraak nodig is
  • Huur van ruimte
  • Inschakelen van een derde (bijv. financieel expert)