(06) 1812 7742 info@MediationWerkt.nl

FAMILY MEDIATION

Is er een ruzie in de familie en beïnvloed deze ruzie de sfeer op de feestdagen? Bestaat er onenigheid over een erfenis? Heeft het ene kind een schenking ontvangen en de ander niet? Of bent u gescheiden en loopt de omgangsregeling niet meer?

Dan zou een family Mediation wel eens de oplossing kunnen zijn. Mediation is namelijk bij uitstek geschikt voor problemen waarbij de onderlinge relatie belangrijk is. Doorgaans spelen in familiezaken emoties een grote rol. Tijdens een family Mediation wordt hier veel aandacht aan besteed, omdat deze emoties leiden naar de basis van het geschil. Wantrouwen maakt dan weer plaats voor begrip en partijen kunnen gaan werken aan een oplossing waarbij zij zich allen betrokken voelen.

Naar Arbeid Mediation     Naar Buren Mediation     Naar Scheiden Mediation