(06) 1812 7742 info@MediationWerkt.nl

ARBEID MEDIATION

Heeft u steeds aanvaringen met uw leidinggevende? Loopt de samenwerking binnen uw team stroef? Meldt een werknemer zich steeds ziek? Dan is er wellicht meer aan de hand.

In een Mediation blijkt vaak dat partijen gedrag verkeerd begrijpen en daarnaar handelen. Dit heeft weer tot gevolg dat de werkrelatie verslechtert. Mediation zou dan wel eens de oplossing kunnen zijn. Mediation is namelijk bij uitstek geschikt voor problemen waarbij de onderlinge relatie belangrijk is. Tijdens een arbeid Mediation wordt aandacht besteed aan de onderlinge verhoudingen en emoties, omdat deze vaak oorzaak zijn van een conflict. Wantrouwen maakt dan weer plaats voor begrip en partijen kunnen gaan werken aan een oplossing waarbij zij zich allen betrokken voelen.

 

SAMENWERKING
Voor arbeidsgeschillen werkt MediationWerkt samen met mr drs Anne Marie Baud van Tussenbeide. Wij hebben gemerkt dat de dynamiek van twee mediators plezierig werkt en wij zo een beter evenwicht in een vaak onevenwichtige situatie -die arbeidszaken in basis nu eenmaal zijn- kunnen bewaken. Dit komt de kwaliteit van de gesprekken en oplossingen ten goede.
WERKWIJZE
Wij zullen doorgaans starten met een kennismakings-/intake gesprek met beide partijen. Daarna wordt de mediation met partijen gezamenlijk gestart. Dit begint altijd met het ondertekenen van een mediationovereenkomst.
KOSTEN
De kosten bedragen € 160 excl.BTW per uur. 
Reiskosten bedragen € 0,28 per km (te rekenen vanaf Bussum), reistijd wordt niet in rekening gebracht.
De kosten van een geschikte en neutrale ruimte om de mediation te doen worden in rekening gebracht.
U betaalt uiteraard niet extra voor de aanwezigheid van de 2e mediator.

 

Naar Buren Mediation     Naar Family Mediation     Naar Scheiden Mediation